/home/etokenbank/unyeliler.com/page.php on line 23
" />
  
Anasayfa
ANASAYFA DETAYLAR

Vizyonumuz

ÜNDER | Ünyeliler Derneği olarak;

Toplumumuzun değerleri ile örtüşen, sosyal ve kültürel yapımızı , sevgi ve saygı çerçevesi içinde, dostluk ve kardeşlik ilkeleri doğrultusunda, yardımlaşmanın ve dayanışmanın esas alındığı, çağdaş metot ve teknikleri kullanarak, profesyonel yönetim anlayışı içinde, üyelerin bilgi,birikim ve kültürel gelişimini esas alan örnek bir dernek olmayı amaçlamaktadır.. Yönetimde öncülük anlayışı içerisinde, üyeler arasında koordinasyon sağlayarak karşılıklı iletişim içinde olmak. Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için araştırma yapmayı,bunları yayınlamayı, yeniliklere açık olmayı,gelişen ve değişen bilişim ve iletişim araçlarını kullanmayı ilke edinmiştir.

Yerel ve Milli kültürümüzün korunması yaşatılması ve anlatılması için hem teşvik edici hemde uygulayıcı olma temelinde her türlü kültürel aktivetelere katılmak, gerekirse destek vermek projeler geliştirmek.

Etkili özdenetim ve iletişimi kurmak.Çağın gerektirdiği gelişim ve değişime uygun olarak, insan kaynaklarını ve maddi kaynakları etkili ve verimli kullanmak.

Hit: 1973