Başkanımızın mesajı
Vizyonumuz
Tüzüğümüz
Mustafa Rakım Efendi
Yayınlarımız
Basında Ünder
 
 
 • ÜNDER (Ünyeliler Derneği) olarak 17 Mayıs 2019 Cuma akşamı Kavacık Güngör Bahçe'de gerçekleştireceğimiz iftar programımıza teşriflerinizi bekler, hayırlı ramazanlar dileriz. Adres: Kavacık Mah. Sezgin Sok. No:34 Beykoz / İstanbul İrtibat: İlhan Demir - 0544 4781703 Sebahattin Yıldız - 0553 2464281
 •  
   

   

  Beyoğlu Sohbetleri´inde ´´ÇEVRE BİLİNCİ´´  ÜNDER Beyoğlu Sohbetleri’nde 20.04.2018 Cuma akşamı konuğumuz; İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Demir oldu. Demir'in başlıca çalışma alanı "Katı Atıklar" olup; Atık Yönetimi, Atıkların Toplanması ve Taşınması, Kompostlaştırma, Havasız Arıtma ve Biyogaz, Atıksuların Toplanması ve Uzaklaştırılması gibi konularda çalışmaları hakkında konuşuldu. Konuşmasının satır başları şöyleydi:

  İlk inen ayet Oku emri ile başlıyor

  Kur’an Mushaflarının ilk ayetinde âlemlerin rabbine hamd ediliyor (Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.)

  Yaratan Rabbinin adıyla oku!

  O, insanı “alak”dan yarattı. Oku! Senin Rabbin en cömert olandır.

  O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.

  Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder.

  Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir.

  Allah ın isimlerinden birisi kuddüs

  Kuddüs, mukaddes, temiz, pakolan demektir

  İnsanoğlu yeryüzüne halife olarak, kulluk (ibadet etmeleri), dua yapmaları ve fesat çıkarmamaları için gönderildi ve emaneti kabul etti

  Allah Tealâ Kur'an-ı Kerimde, temizliğe riayet edenleri sevdiğini bildiriyor.

  Bakarasuresi222. Ayet-i Kerimede: “Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri sever, çok temizlenenleri sever.” buyrulmaktadır.

   

  Kur’an-ı Kerim, yeryüzü ve gökyüzündeki canlı cansız bütün varlıkların belli bir ölçü ve dengeye göre yaratıldığını beyan ederken(Hicr,16-20; Kamer, 49), insanın çevre ve tabiattan faydalanma esnasında, bu ölçü ve dengeyi bozmaması gerektiğine de dikkat çekmektedir. (Rahmân, 7-12)

   

  Allah ın isimlerinden birisi kuddüs

  Kuddüs, mukaddes, temiz, pakolandemektir

  İnsanoğlu yeryüzüne halife olarak, kulluk (ibadet etmeleri), dua yapmaları ve fesat çıkarmamaları için gönderildi ve emeneti kabul etti

  Allah Tealâ Kur'an-ı Kerimde, temizliğe riayet edenleri sevdiğini bildiriyor.

  Bakarasuresi222. Ayet-i Kerimede:“Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri sever, çok temizlenenleri sever.” buyrulmaktadır.

  "O, sizi yeryüzünde halifeler yapan, size verdiğinimetlerkonusundasizisınamakiçinbazınızıbazınızaderecedereceüstünkılandır"

  En'âmSûresi165. Ayet

  Bazı İslam müfessirleri, Rahmân Sûresi’ne “Çevre Sûresi”de demişlerdir.

   

   

  “İnsanların kendi işledikleri kötülükler sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Allah yaptıklarının bazı kötü sonuçlarını (dünyada) onlara tattıracaktır, umulur ki yanlışlarından dönerler.”

  (Rum, 30/41).

  “Gökleri ve yeri yaratan, yukarıdan indirdiği su ile size rızık olarak ürünler yetiştiren, emri gereğince denizde yüzmek üzere gemileri, nehirleri, belli yörüngelerinde yürüyen ay ve güneşi, gece ile gündüzü sizin emrinize veren Allâh’tır. Allâh, istediğiniz her şeyi size vermiştir. Allâh’ın nimetlerini sayacak olsanız bitiremezsiniz. Doğrusu insan çok zâlim ve nankördür.” İbrahim, 33 –34

   

  “Allah Göğü yükseltmiştir ve dengeyi koymuştur“ Rahman Suresi7-9

   

  "Gerçekten biz, her şeyi bir ölçüde yaratmışızdır.« KamerSuresi:49

   

  "İnsanların ellerinin işledikleri günahlar sebebiyle, karada ve denizde fesat meydana çıktı ki(Allah) yaptıklarının bir kısmını kendilerine tattırsın, olur ki, belki geri dönerler. « Rum Suresi:41

   

  ’’İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatı hakkındaki sözü senin hoşuna gider. Kalbindekine de (özü sözüne uygun olduğuna) Allah’ı şahid tutar. Hâlbuki kendisi düşmanların en yamanıdır. (Senden) ayrıldı mı, yeryüzünde fesad(Anarşi-terör) çıkarmaya, ekini(Tarımsal ürünleri bozmak) ve nesli(İnsan neslini bozmak) helak etmeye çalışır. Allah ise fesadı sevmez." Bakara:204,205

   

  "Yeryüzündeyürüyenhiçbirhayvanveikikanadıileuçanhiçbirkuşyokturki,sizingibiümmetler(Kurallarıveyaşamasistemleri) olmasın. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Sonra hepsi, Rablerine toplanıp haşr olunacaklardır.« En’am:38

   

  " Ey Ademoğulları!... ziynetinizi(elbisenizi) giyin, Yeyin-için ama israf etmeyin. Çünkü

  Allah israf edenleri sevmez.« Araf:31

   

  Ağaç Dikmeye Teşvik:

  Toprağı ve suyu en iyi koruyan âmillerden biri ağaçtır. Bu sebeple, aleyhissalatu vesselam, ağaç dikmeye de çok ehemmiyet vermiş, teşviklerde bulunmuştur: “Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile, bugün elinizdeki fidanı dikin” emr-i şerifi bir başka hadiste gerekçesini bulur: Ağaçtan her kim istifade etse, diken adına bir sadaka hükmüne geçmektedir: “bir Müslüman ağaç diker de bunun meyvesinden insan, ehlî hayvan veya vahşî hayvan veya kuş yiyecek olsa, yenen şey onun için bir sadaka hükmüne geçer. Her kim ne eksiltirse bu kendisi için(kıyamete kadar) sadaka olur” . Ağaçtan istifade onun odunundan, yaprağından, güzelliğinden... veya gölgesinden olabilir. Bu istifadeyi “Allahın herhangi bir mahluku” (müşteri, hırsız, satıcı veya yolcu sıfatıyla yapar, bazen bir yabanî veya ehlî hayvan) yapar, farketmez. Şuhaldebunlarınhepsiağacıdikenkimseadınabirsadakaolmaktadırveağaçayaktakaldığımüddetçe o kimseye bir sadaka-icâriye hükmüne geçmektedir.

  Resulullah, mühim bir borcun tesviyesi için 500 adet hurma dikerek bu sadette ümmetine pek çok feyiz ve bereketlerle dolu fiilî bir sünnet bırakmıştır.

   

  Bu tabii düzen, Yüce Allah tarafından yaratılmış ve tertemiz olarak hediye edilmiştir.(Bkz. Kur'an, 14/32; 16/12, 14; 22/65; 29/61; 31/20; 35/13; 39/5;)

  Müslümanlara bütün varlıklara saygı duymayı, onların hayat hakkına ilişmemeyi öğretmektedir. " (İsrâ17/44)Bundan dolayı, Müslüman, Çevresindeki varlıkları, dost ve yardımcıları olarak görecektir. Faydalanırken dengeyi bozmamaya dikkat edecektir. Kur'an-ı Kerim'in israfı haram, savurganlığı şeytanın kardeşliği sayan beyanları (A'raf7/31; İsra17/26-27, 29-30; Taha20/81)

  ÇEVRE  NEDİR?

  Zerreden kürreye canlı, cansız ve diğer varlıkları birlikte yaşadığı kainat.

  Her varlık için çevre çok farklıdır.

  Yer küre ( Toprak ve su)

  Gök küre ( hava)

   

  SU HAYATIN KAYNAĞI

  «Sanayide, muhtelif proseslerde ve üretimlerde,

  •Romatizma, deri hastalıkları vb. muhtelif hastalıkların tedavisinde,

  •Deniz taşımacılığında, ulaştırmada,

  •Sıcak sulu ısıtma sistemlerinde,

  •Soğutma sistemlerinde soğutma suyu olarak,

  •Bedensel, ruhsal ve zihinsel arınmada, yorgunlukların giderilmesinde,

  •Daha pek çok yerde….. Doğumumuzdan ölümümüze kadar her yerde…

  •Su, insanın temel ihtiyaçlarını karşılanın yanında ekonomik ve sosyal gelişmenin de kaynağıdır…»

   

  Samimi bir atmosferde, sohbet havasında süren konuşma, soru-cevap faslı ile devam etti.

  Gecenin ikram sahibi POLİKAY Şirketi idi.

   

   

   

      
   
     Resim Galerisi    Videolar    Yorum Defteri    İletişim  
  © 2019 unyeliler.com - Tüm haklari saklidir.